Blue Office

FAQ

Hvem er Blue Office ?
En danskejet virksomhed med rødder tilbage til 90érne, der i gennem tiderne har beskæftiget sig med både B2B e-handel og webudvikling.
I dag arbejder Blue Office udelukkende med webudvikling af hjemmesider og webshops.
Hvad kan Blue Office gøre for dig ?
Blue Office realiserer ideer fra tegnebrættet til brugervenlige løsninger i fire steps:
 • opstartsmøde
 • oplæg & webudviklingsaftale
 • design- & udviklingsprocessen
 • overdragelsesmøde
En webudviklingsaftale er en skriftlig bindende forventningsafstemning, hvor priser, estimeret timeforbrug og opgavens omfang er præciseret, så unødvendige misforståelser undgås og alle forventninger indfries – Aftalen anses som udført og klar til overdragelse når aftalens opgaver er gennemført. Alle rettigheder over et website,  betaling til 3. part (pluginudbyder, domæne og hosting) og anvendt materiale som Blue Office designer og udvikler ligger hos den enkelte kunde – både under udviklingsprocessen og efter overdragelse.
Hvilke forbehold tages ?
Blue Office forbeholder sig retten til, uden forudgående varsel, at ændre totalpris og timeforbrug i en webudviklingsaftale samt tager forbehold for uforudsete hændelser. Blue Office kan ikke drages til ansvar for aftaler med 3. part eller blive pålagt erstatningspligt ifm. købers driftstab, avancetab eller tab af data grundet opgaver udført af Blue Office. Der ydes ingen fortrydelsesret på en webudviklingsaftale.
Priser & timeforbrug…
Alle priser er oplyst inkl. moms.
Priser pr. time afregnes pr. påbegyndt time.
Estimeret timeforbrug er lig med mindst antal timeforbrug til at løse opgaven, hvorfor der kan forkomme ændringer i en webudviklingsaftale og et endelig fakturabeløb kan difference sig fra aftalens anslået totalbeløb.
Hvornår pålægges kørselafregning ?
I forbindelse med afholdelse af møder hos køber afregnes kørsel efter statens kørselstakst.
De første 24 km. er gratis og dernæst 3,52 kr. pr. km.
Hvordan er betalingsbetingelserne ?
8 dage netto – Blue Office sender faktura ud elektronisk otte dage før overdragelsesmøde.
Ved betaling efter forfaldsdato debiteres morarenter pr. påbegyndt måned og rykkergebyr pålydende kr. 100,00 pr. rykkerskrivelse.
Ved inkasso varsel debiteres kompensationsbeløb pålydende kr. 310,00 i henhold til rentelovens §9A, stk. 3 og i tilfælde af retslig inkasso dækker køber samtlige udgifter. Køber har ikke ret til at tilbageholde betaling eller foretage nogen form for modregning.
OBS: Når en faktura er fremsendt til køber kan betalingsdato ikke ændres selvom en planlagt overdragelse udsættes  til senere dato.
Hvad er cookies ?
Blue Office anvender ”cookies”, der er en tekstfil, som gemmes på website besøgendes computer, mobil el. tilsvarende med det formål at genkende den, huske indstillinger og udføre statistik. Cookie-indstillingerne på dette websted er angivet til “Tillad Cookies” for at forbedre brugervenligheden og målrette indhold, så du får den bedste gennemgang og oplevelse af siderne  –  Blue Office cookies indeholder ikke skadelig kode som f.eks. virus. Det er selvfølgelig muligt at slette eller blokere for cookies  –   Se nedenstående vejledning:
Slet cookies på  Microsoft Internet Explorer Browser
Slet cookies på  Mozilla Firefox Browser
Slet cookies på  Google Chrome Browser
Slet cookies på Safari Browser
Hvorfor privatlivspolitik ?
Denne politik har til formål at opfylde kravene i databeskyttelsesloven.
Blue Office benytter SSL teknologien (Secure Sockets Layer) og indsamler kun de oplysninger, der er nødvendige for at levere en ydelse (oplysninger til 3. part videregives kun i det omfang, der anses nødvendigt iht. udførelse af webudviklingsaftalens opgaver) eller behandle forespørgsler –  Alle oplysninger opbevares med størst mulig sikkerhed.

Dine rettigheder efter databeskyttelsesloven:
 • Retten til at modtage oplysning om behandling af dine personoplysninger.
 • Retten til indsigt i dine personoplysninger.
 • Retten til at få urigtige personoplysninger berigtiget.
 • Retten til at få dine personoplysninger slettet.
 • Retten til at gøre indsigelse mod at personoplysninger anvendes til direkte markedsføring.
 • Retten til at gøre indsigelse mod automatiske individuelle afgørelser, herunder profilering.
 • Retten til at flytte dine personoplysninger (dataportibilitet).
Alle ovenstående rettigheder håndteres manuelt ved henvendelse til kundeservice. Blue Office kan afvise anmodninger der modstrider lovkrav om opbevaringsfristen og for indberetning af regnskabsmæssig bevægelse til Skat. En oprettet webudviklingsaftale anses som en regnskabsmæssig bevægelse. Alle webudviklingsaftaler opbevares i 60 sammenhængende måneder – derefter slettes alle oplysninger, da de må anses som ikke længere relevant for Blue Office at opbevare.
 
Enhver registreret har ret til at indgive klage til Datatilsynet over behandling af personoplysninger.
Klage sker ved henvendelse til:
Datatilsynet
Borgergade 28, 5.
1300 København K
e-mail: dt@datatilsynet.dk
tlf: 3319 3200